“Efficiënter werken door

een goed interieur?”

Efficiënt(er) werken?

Kantoren die de afgelopen jaren in het ‘nieuw gestoken zijn’, zijn vaak flexibel ingericht. Er wordt niet meer alleen gezorgd voor een stoel en een bureau voor iedereen, veel belangrijker zijn de werkzaamheden die je uitvoert. Daarom wordt er steeds vaker gekozen voor flexibel werken: werkplekken kunnen dan veel beter specifiek ingericht worden om concentratie, ontmoeting of creativiteit te stimuleren.

Het is belangrijk om een werkomgeving te creëren die de productiviteit, de efficiëntie en de creativiteit van werknemers verhoogd. Zorg voor werkplekken die zo zijn ingericht dat ze bepaalde werkzaamheden stimuleren. Je kunt dan kiezen om verschillende werkzaamheden op verschillende plekken uit te voeren. De efficiëntie neemt hierdoor toe en even in een andere omgeving ‘aan de slag’ geeft nieuwe inzichten.

Als je kiest voor flexibel werken, zorg dan in ieder geval voor plekken waar je:
+ kan samenwerken
+ kan focussen
+ inspiratie op kan doen
+ besprekingen kunt organiseren
+ even kan ontspannen

Door een combinatie van verschillende mogelijkheden aan te bieden en hier de juiste balans in te vinden, werkt een kantoorinrichting enorm stimulerend!