“Koffiedrinken maakt

Creatiever.”

Koffie drinken maakt Creatiever!

Het koffieautomaat, de plek binnen een bedrijf waar mensen elkaar ontmoeten. In veel kantoren worden op verschillende plaatsen koffieautomaten gezet, zodat mensen niet te ver hoeven lopen, maar dan ontmoet je ook niemand. En juist het ontmoeten van mensen zorgt voor meer creativiteit en verhoogd de productiviteit! Doordat je heel even pauze neemt en een kleine wandeling maakt wordt de creativiteit gestimuleerd.

Een goed gepositioneerde koffiehoek zorgt voor onverwachte ontmoetingen. Op de Universiteit in Delft is onderzocht wat het effect is van het verplaatsen of anders inrichten van de Koffiehoek. Daaruit kwam naar voren dat wanneer de koffiehoek afgeschermd is en voorzien is van een zithoek er meer conversaties plaatsvinden dan in open koffiehoeken zonder zitplaatsen. Door meer conversaties en ruimte voor informele contacten nemen creativiteit en productiviteit toe.

Zorg er als bedrijf voor dat er ruimte is voor informele ontmoetingen. Plaats de koffiehoek strategisch, zodat mensen van andere afdelingen elkaar kunnen ontmoeten. Richt de koffiehoek aantrekkelijk in en maak hem ook geschikt als flex-werkplek.