De rekenles van 2020

concept design

De rekenles van 2020

Soms komen er projecten op je pad die zo leuk zijn, dat je ze niet voorbij kan laten gaan. Zo was ik vorig jaar aanwezig bij een leuke brainstorm bijeenkomst met als thema ‘De rekenles van 2020’. Het thema was aangedragen door een basisschool, zij willen heel graag nadenken over de toekomst van leren: hoe kun je ‘leren’ voor alle kinderen interessant en aantrekkelijk maken? Eén van de uitkomsten was ‘bewegend leren’. 

Op dit moment werk ik samen met deze basisschool aan de uitwerking van een concept waar zij vorig jaar al mee aan de slag zijn gegaan, waarbij Bewegend leren het uitgangspunt is. Kinderen leren spelenderwijs reken met het (online) platform Rekentuin, het beantwoorden van de opgaves gaat alleen even anders dan ‘normaal’. Er kan actief antwoord gegeven worden op de meerkeuze opgaves. Bokspalen nemen de rol van het toetsenbord over en leerlingen kunnen boksend de opgaves beantwoorden door de button met het juiste antwoord aan te tikken.